Sarah Takayama

År av oro, rädslor och ångest. Erfarenhet av utbrändhet och depression.

Min käre far var svårt sjuk från att jag var tjugo till trettiofem år, fram till hans död 2013. Under dessa 15 år fick jag bland annat erfarenhet av att vara utbränd och deprimerad. Jag blev sjukskriven tre gånger mellan att jag var tjugotre till trettio år.

VAD DRIVER MIG? Det är min ständiga längtan att utvecklas ännu mer, att känna ännu mer inre frid och acceptans. Min djupa önskan och förhoppning är att kunna hjälpa andra att lida mindre. Det är det som driver mig framåt. När jag når fram till någon annan ger det mig en underbar känsla av mening, gemenskap, samhörighet och sammanhang. Jag vill inte att andra ska behöva lida så som jag gjort. Jag vill inte att någon ska förlora hoppet. Inte kunna se ljuset. Inte orka kämpa mer. Kanske kan mina skrivna ord i bloggen, mitt delande av mina erfarenheter, vårt möte på yogamattan, mitt lyssnade och min närvaro under ett samtal hjälpa dig eller någon annan.

Mitt intresse för människan och personlig utveckling har alltid varit stort, likväl min egna som andras. År 2004, efter tre års universitetsstudier tog jag examen och blev legitimerad arbetsterapeut. Genom det yrket har jag fått möta, coacha, hjälpa och stötta människor med olika behov och förutsättningar. Jag har tex jobbat med stroke rehabilitering vid Sabbatsbergs sjukus och även vid Asperger Center som då låg vid Södersjukhuset.

2012 startade jag den tvååriga utbildningen vid Kundaliniyoga Institutet och 2014 fick jag mitt internationella certifikat som kundalniyoga- och meditationslärare. Utbildningen var en enorm inre resa. Två år fyllt av insikter och växande, av utmaningar och total lycka.  Kundaliniyoga blev en passion för mig.

2019 utbildade jag mig till lärare i yinyoga, vid YogaDevi, som jag finner är ett fin kombination med min kundaliniyogapraktik. När jag gått på yinyogaklasser har det känts som att jag får vila i mig själv (trots ibland utmanande positioner). Komma ner, från sinnets starka position, till kroppen. Påminnas om att jag har en kropp. Landa. Ofta stillas sinnet, men flyter på i bakgrunden. Jag kan få svar på saker jag funderat på, se hur jag ska göra, se visioner tydligare. Efteråt är det så skönt att stela delar äntligen får slappna av. Cirkulation och mjukhet ökar. Aaaah, som att andas ut:)

Min stora önskan är att få dela med mig av yogans tekniker i förhoppning att också andra ska kunna hitta mer av lugnet, stabiliteten och glädjen i sig själva. För mig har yoga och meditation underlättat min vardag och gjort mig mer positiv och harmonisk. Livet och dagens samhälle kommer med utmaningar, ibland flera på samma gång. Genom yogan fick jag verktyg att bättre hantera dessa. Att mera kunna hjälpa mig själv jämfört med att varje gång något uppstår behöva söka hjälp utifrån. Jag söker och får fortfarande hjälp från andra människor, professionella och nära och kära. Målet har inte varit att sluta med det, vi behöver utbytet sinsemellan. Men jag ville även utveckla tekniker att kunna hjälpa mig själv, dagligen. Vilket jag verkligen fått erfara till min stora lycka och lättnad!

Det är fantastiskt och glädjande varje gång jag ser hur bra människor mår av yoga eller när elever berättar hur väl yogan påverkar deras hälsa och livskvalitet. Det är så inspirerande och otroligt roligt att lära ut!

Yoga Takayama 高山

Takayama betyder högt berg på japanska. Jag är halvjapanska, så namnet fick jag från min käre far.

Jag älskar känslan uppe på ett berg, utsikten, perspektivet på omgivningen och livet. Den lätta luften och frihetskänslan. Yogan har gjort mig mer stabil. Jag har oftare kunnat stå mer stadigt och varit grundad trots yttre omständigheter och påfrestningar. Under olika utmaningar har jag kunnat ta mig själv i handen och leda mig framåt samt kunnat känna vad jag behöver. Jag har blivit tryggare, gladare och tycker mer om mig själv. Namnet symboliserar just den stabilitet och styrka som har växt fram inom mig, bergets kraft. Urkraften. Den som finns inom oss alla. Stabiliteten och styrkan är inte statisk, utan livet erbjuder mig ständigt olika utmaningar, så utvecklingspotential finns och kommer att finnas hela mitt liv. Vi människor har så många lager och dimensioner. Det jag fått uppleva är utveckling. Jag har kommit djupare. Blivit mera jag, mer mig själv.

Inspiration

”The Deep Peace of Yoga”

10 min intervju med yogaläraren Kia MiIler. Här berättar hon bland annat om hur hon först kom i kontakt med yogan. Hur den fått henne att komma i kontakt med sig själv, hur kundaliniyogan fick henne att känna djup frid och kraft inom henne själv.

Jag känner igen mig mycket i hennes fantastiska upplevelser av yogan.
Jag har funnit stunder av djup frid inom mig på ett sätt som jag inte har upplevt tidigare. En känsla av vem jag verkligen är. Jag känner mig hemma i mig själv och har en känsla av samhörighet med alla andra. Det jag ville var att djupdyka ännu mer i yogans värld och bara ha mera, mera, mera! Det räckte inte med att gå på en yogaklass en gång i veckan, så därför började jag på lärarutbildningen. Hade inte en tanke på att bli lärare, den längtan väcktes först efter första året av utbildningen. En stor vilja var även att omge mig mer med andra som också hade passionen för yoga. Yogan gick från att vara ett intresse till en livsstil och ett synsätt på livet. ”When life is getting in the way of yoga. Make yoga your life”

”The Power of Vulnerability”

20 min föreläsning av Brene Brown. Här pratar hon om styrkan i sårbarheten. Att nyckeln till lycka är att våga vara sårbar; att ha viljan att göra något där det inte finns några garantier, att visa hela sitt sanna jag samt ha modet att visa sig operfekt. Det är sårbarheten som gör dig vacker. Sårbarhet är födelseplatsen för glädje, kreativitet, tillhörighet och kärlek.

Det var efter att jag hade lyssnat på denna föreläsning som jag tog steget till att börja leda yogaklasser, något som jag älskade och som var oerhört viktigt och betydelsefullt för mig. Allt var ordnat och klart men jag tog inte det sista steget. När jag lyssnade på det hon sa förstod jag anledningen till att jag inte hade tagit steget: jag skulle behöva visa min sårbarhet. Jag skulle visa en sida av mig själv som jag inte hade visat för alla än. Min rädsla var att jag skulle misslyckas, inte vara god nog varken för mig själv eller för mina elever. Jag hörde och förstod hennes budskap: nyckeln till lycka är sårbarhet. Jag tog ett djupt andetag och tog steget. Och ja, det stämde. Vilken lycka jag har fått uppleva!

Böckerna som påverkat mitt liv mest

Fyra grundstenar till ett bättre liv av Don Miguel Ruiz.

Jag kom över den här boken år 2011. Den ändrade mitt liv, vardagen blev lättare. Till stor del släppte jag offerrollen, slutade skvallra om andra och tog ansvar för mina känslor (dvs inte skylla dom på andra och på yttre omständigheter). Det bästa med boken är att den är lättläst, kort och enkel. Jag hade under flera år med mig den vart jag än reste. Blev jag ledsen, kände mig utanför eller sårad för något någon sa till mig, så läste jag ett kapitel. Kapitlet ”Ta ingenting personligt” var det jag läste mest. Jag fick perspektiv på händelsen och mådde bättre. Så enkelt.

De fyra grundstenarna

Var sann i ditt tal
Låt ditt tal utmärkas av integritet. Säg bara sådant som du menar. Undvik att använda orden för att förringa dig själv eller skvallra om andra. Använd orden med inriktning på sanning och kärlek.

Ta ingenting personligt
Ingenting som andra gör beror på dig: Vad andra säger och gör är en projicering av deras egen verklighet och deras drömmar. När du är oemottaglig för andras åsikter och handlingar drabbas du inte av onödigt lidande.

Ta ingenting för givet
Våga ställa frågor och säga vad du egentligen vill. Kommunicera med andra så tydligt du kan för att undvika missförstånd och upprördhet. Detta enda samförstånd kan förändra ditt liv fullständigt.

Gör alltid ditt bästa
Ditt bästa skiftar från det ena ögonblicket till det andra. Det är inte alltid detsamma när du är sjuk som när du är frisk. Gör helt enkelt så gott du kan under alla omständigheter så undgår du självkritik, självförakt och ånger.

Kärlekens insikt, samma författare som ovan.

En bok om hur våra rädslor leder till olycka i våra relationer. Hur viktigt det är att tycka om sig själv. Fick tips om hur man kan börja älska sin fysiska kropp mer, som hjälpte!

En ny jord av Eckhart Tolle

Hjälpte mig att börja bli medveten om skillnaden mellan att vara medveten, eller egostyrd (omedveten).

”För att få slut på det elände som har hemsökt människan i tusentals år måste du börja med dig själv och ta ansvar för ditt inre tillstånd i varje ögonblick. Det betyder nu. Fråga dig: ’Finns det någon negativitet i mig just nu?’ Bli sedan vaken och uppmärksam på både dina tankar och känslor. Håll utkik efter det där vaga missnöjet som jag nämnde tidigare, till exempel i form av leda, nervositet eller irritation. Håll utkik efter tankar som tycks berättiga eller förklara din olycka, men i själva verket orsakar den. I det ögonblick som du blir medveten om det negativa tillståndet inom dig, tro inte då att det betyder att du har misslyckats. Det betyder att du har lyckats. Så länge som denna medvetenhet saknas råder en identifikation med det inre tillståndet, och en sådan identifikation är ett uttryck för egot. Med medvetenheten följer en avidentifiering från tankar, känslor och reaktioner. Den ska inte förväxlas med förnekande. Snarare är det så att du ser dem, och i samma ögonblick som du ser dem sker det automatiskt en avidentifiering. Din självuppfattning, din bild av vem du är, genomgår då en förändring: Tidigare var du tankarna, känslorna och reaktionerna, nu är du medvetenheten och den medvetna Närvaro som bevittnar dessa tillstånd.”

Yoga – Ett verktyg för självkännedom och glädje

Vill du ge dig chansen att uppleva en stunds vila i dig, vila från hjärnbruset och landa i kroppen? Investera i dig själv så att du kan ge och ta emot mer från andra.

Kontakta mig:

Mejl:
Tel: 0731-80 47 05

Allt innehåll copyright Sarah Takayama.