Samtal

Vägledande samtal

Du kanske kämpar med att orka med dina känslostormar, din panik, livsångest, någon näras död eller sjukdom, din känsla av meningslöshet, din upplevelse av att vara vilsen, utanför och ensam? Eller något helt annat?

Behöver du få lätta ditt hjärta och prata med någon som lyssnar? Och kanske med någon som upplevt liknade känslor och saker som du?

Min egen erfarenhet är att stor läkning börjar när jag vågar dela min oro, mina rädslor och min sårbarhet med någon annan. Skam och skuld kan lättare släppa. Perspektiv och lättnad kan infinna sig.

Jag finns här för vägledande samtal. Min s.k. ”utbildning” (observera att jag inte gått särskild utbildning för samtal), utöver den coachande rollen i mitt yrke som arbetsterapeut och yogalärare och den enorma personliga utvecklingen den 2-åriga yogalärarutbildningen innebar, är min egen resa. Mina egna erfarenheter från det smärtsamma, depression, oro, rädslor, ångest, kroppskomplex, min fars sjukdomsår och bortgång. Min väg framåt, med hjälp av åtskilliga timmar med olika samtalsterapier, coachning, kroppsterapier, tron på det andliga, otaliga samtal med nära och kära, har gjort att jag kan och gärna finns där för att möta andra i det svåra. Och det lätta.

Du är välkommen att kontakta mig via mejl () eller via fliken Kontakt

Pris

60 min – 600 kr
90 min – 800 kr

Samtalet sker IRL, telefon eller via Zoom/Skype.

Villkor

Avbokning senast 24 timmar innan. Vid senare avbokning än så debiteras fullt pris. Betalning via faktura .

Allt innehåll copyright Sarah Takayama.