Vägledande samtal

Behöver du få lätta ditt hjärta och prata med någon som lyssnar? Och kanske med någon som upplevt liknade känslor och/eller saker som du?

Min egna erfarenhet är att stor läkning börjar när jag vågar dela min oro, mina rädslor och min sårbarhet med någon annan. Skam och skuld kan lättare släppa. Perspektiv och lättnad kan infinna sig.

Läs mer >

Allt innehåll copyright Sarah Takayama.