Sarah, det är jag det…

Sarah, det är jag det..

VAD DRIVER MIG? Det är mitt ständiga engagemang att utvecklas än mer, för än mer inre frid och acceptans. Det är min djupa önskan och hopp, att försöka hjälpa andra att lida mindre. Det är det som driver mig framåt.

När jag når fram till någon annan ger det mig en underbar känsla av mening, gemenskap, samhörighet och sammanhang. Jag vill inte att andra ska behöva lida så som jag gjort.

Läs mer om mig >

Allt innehåll copyright Sarah Takayama.